Zwalczanie szczurów Warszawa

Przechowalnie owoców oraz pomieszczenia gospodarskie są znakomitymi miejscami dla szczura, zarówno dla szczura wędrownego, jak i szczura śniadego. Szczur uszkadza i zjada przechowywane owoce, zanieczyszczając przechowywane płody odchodami i moczem. Ponadto szczur przenosi kilkadziesiąt jednostek chorobowych, zarażając tym ludzi i zwierzęta domowe. Wśród chorób jest salmonella, trychinoza, toksoplazmoza. Poza tym szczur potrafi uszkadzać struktury drewniane, łącza komputerowe i przewody elektryczne. Wiedzą o tym choćby mieszkańcy zapuszczonych dzielnic Warszawy.

Aktywność gryzoni wzrasta geometrycznie wraz z zachodem słońca, a także przed wschodem. Śladem po którym odbywa się wizja są odgłosy, odchody czy nawet wykopy przy fundamentach, ponadto śladami są pogryzione fragmenty konstrukcji drewnianych, izolacje na przykład poddasza. To w tych miejscach umieszcza się zazwyczaj specjalne trutki na szczury i pułapki. Szczur jest zwierzęciem niezwykle inteligentnym, w związku z czym nie należy się spodziewać dużych sukcesów od razu, bowiem jeśli obecne jest stano, najpierw trutkę konsumują szczurzy testerzy, nigdy osobniki postawione wyżej w hierarchii. Sukces zatem to konsekwencja w podtruwaniu całego stada.