Przeglądy budynków Warszawa

Po roku 1990 obecne są na rynku firmy obsługujące inwestycje budowlane, firmy posiadające przyznane uprawnienia państwowe, jak również uznanie niezależnych jednostek akredytacyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych, firmy które zdążyły do dziś wybudować swoją markę niezawodnego partnera w biznesie lub te dopiero dokładające wszelkich sił, aby taka markę zdobyć, firmy  warszawskie, wykorzystujące bogate doświadczenie polskiego zespołu inżynierów w branży budowlanej i przemysłowej bardziej lub mniej zintegrowane i profesjonalne, spełniające bardziej lub mniej oczekiwania klienta poprzez zapewnienie bezpieczeństwa dla realizowanych inwestycji oraz dla obiektów już istniejących, często współpracujące na zasadzie partnerstwa, zrozumienia celów i potrzeb klienta. Firmy dokonujące przeglądów budynków świadczą kompleksową pomoc dla realizacji nowych inwestycji budowlanych, między innymi nadzór inwestorski, kontrolę techniczną obiektów, kontrolę BHP na budowie, kontrolę kosztów budowy i kosztorysowani, kontrolę i opiniowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Wreszcie firmy spełniające oczekiwania w zakresie utrzymania istniejących budowli: przeglądy okresowe obiektów budowlanych (roczne i pięcioletnie), wymagane zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego, opinie i ekspertyzy techniczne, audyty techniczne obiektów w zakresie konstrukcji, ochrony ppoż i funkcjonowania instalacji, czy też szkolenia bhp i ppoż.