Administrator nieruchomości Warszawa

Administrowanie nieruchomością w Warszawie polega na reprezentowaniu interesów wspólnoty wobec dewelopera, firm, urzędów, oraz instytucji. Administrator pomaga właścicielom lokali, łącznie z występowaniem z roszczeniami dotyczącymi usunięcia usterek i określonej wady budowlanej. Ponadto zleca i nadzoruje windykacje nieuiszczonych należności na rzecz wspólnoty. W przypadku zadań administratora mowa o zlecaniu kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń, które stanowią jej wyposażenia techniczne, a to zgodnie z wymaganiem prawa budowlanego. Administrator oprócz tego prowadzi księgę obiektu budowlanego, odpowiada też za prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, czego wymaga przepis prawa budowlanego. Administrator dokonuje również wszelkich rozliczeń wspólnoty poprzez operowanie rachunkami bankowymi umożliwiającymi internetowy dostęp bierny i aktywny dla zarządu wspólnoty. Nie prowadząc jednak obrotu gotówkowego. Administrator rozlicza dostawy mediów, w tym też zużycia indywidualne. Administrator przygotowuje projekty planu gospodarczego i korekty tego planu, rzecz jasna po uzyskaniu odpowiedniej akceptacji zarządu wspólnoty; przygotowuje, zwołuje i sprawnie prowadzi zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz organizuje i przeprowadza w imieniu zarządu w razie potrzeby głosowania nad uchwałami w tak zwanym trybie obiegowym. Przygotowuje też wszelkie umowy związane z utrzymywaniem nieruchomości i nadzorowaniem ich realizacji.