Zarządca nieruchomości Warszawa

Zarządca nieruchomości zajmuje się wszelkimi rozliczeniami wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ operuje rachunkami bankowymi umożliwiającymi internetowy dostęp. Zarządca nieruchomości prowadzi prace rozliczeniowe, dba o dostawy mediów, w tym też rozlicza zużycia indywidualne. Zarządca nieruchomości przygotowując projekty planów gospodarczych i korekt tego planu, uzyskuje wpierw odpowiednie akceptacje zarządu wspólnoty; ma za zadanie przygotować, zwołać i sprawnie prowadzić zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz organizować i przeprowadzać w imieniu zarządu w razie potrzeby głosowania nad uchwałami. Zarządca nieruchomości przygotowuje też wszelkie umowy pozwalające na utrzymywanie nieruchomości i nadzorowanie ich realizacji.

– Zarządzanie nieruchomością w Warszawie polega na reprezentowaniu interesów wspólnoty wobec dewelopera, firm, urzędów, oraz instytucji – dowiadujemy się w sieci internet. – Zarządzanie nieruchomością pomaga właścicielom lokali, łącznie z występowaniem z roszczeniami dotyczącymi usunięcia usterek i określonej wady budowlanej. Ponadto zarządca ma zlecać i nadzorować windykacje nieuiszczonych należności na rzecz wspólnoty Warszawa.