Pokrycia dachowe Warszawa

Aby pokryć dach można skorzystać z wielu metod. Obecnie wykonywanych jest wiele metod ze względu na rodzaj stosowanych materiałów. Wciąż jednak istnieją pewne tendencje do częstszego stosowania jednych metod, z kolei inne stosowane są rzadziej., bowiem jedne posiadają swoje zalety w miejscu wad innych. I tak przykładowo przy dachach spadzistych o kącie nachylenia powyżej 15º jako pokrycia dachowe jest stosowana dachówka ceramiczna, która charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i trwałością, ponieważ jest wyrabiana w specjalny sposób z wypalanej gliny. Atutem głównym dachówki ceramicznej, obok wytrzymałości, jest również mrozoodporność. Posiadając przy tym dobre właściwości termoizolacyjne jest dźwiękoszczelna. Woda deszczowa jest przez dachówkę ceramiczną odprowadzana znakomicie. Ponadto ważnym atutem jest ułatwiony montaż okien dachowych, podobnie poszczególne elementy mogą być wymienione bez większego problemu.

Tym nie mniej na uwagę zasługują też wady dachówki ceramicznej, które idą w ślad za pozytywami. Wadą naczelną dachówki tej są wysokie ceny, ale to nie wady jedyne, bowiem aby pokryć dach dachówką potrzeba osoby/osób o kwalifikacjach i doświadczeniu w trudnym układaniu dachówki. W związku z koniecznością wykonania solidnej więźby dachowej, jaka musi być w przypadku dachówki ceramicznej, potrzeba projektu uwzględniającego ciężar, a co za tym idzie specjalnej konstrukcji.