Kruszywa Warszawa

Kruszywa kojarzą się laikom z kamieniem, fachowcom natomiast z zaprawą, betonem i drogami, w tym kolejowymi. Jest to skojarzenie dobre, ponieważ ten sypki materiał organicznego i mineralnego pochodzenia jest ściśle związany z pracami budowlanymi. Kruszywo naturalne pozyskuje się przez wydobycie z dna rzek, jezior lub kopalni piasku i żwiru – tu rozróżnia się jeszcze kruszywo żwirowe i łamane (poprzez rozdrobnienie mechaniczne skał). Piasek, żwir, otoczaki, pospółka, miał grysik, grys, kliniec, tłuczeń – należą do kruszywa naturalnego, natomiast m.in. żyżel, gliniec, aglit do kruszywa sztucznego.

Podstawowym przedmiotem działalności wielu firm jest eksploatacja i przetwarzaniem kruszywa. Wydobyte kruszywo w południowo-zachodniej i północno-wschodniej Polsce, nabywają z kolei firmy trudniące się produkcją dróg jezdnych i kolejowych, oraz takie, które pracują ściślej w szeroko rozumianej branży budowlanej. Zaprawa i beton wyprodukowane na bazie kruszywa są w branży budowlanej materiałami pierwszej potrzeby. W zasadzie to swego rodzaju baza budowlana, na podstawie której można dopiero poprowadzić prace. Łatwo się domyśleć, że teren Warszawy jest poważnym odbiorcą kruszywa.