Administrowanie nieruchomościami Warszawa

Administracja nieruchomości w Warszawie jest reprezentowaniem interesów wspólnotowych. Odbywa się to w dwustronnych relacjach administracji z deweloperem, administracji z firmami, administracji z urzędami, oraz administracji z instytucjami. Administracja ma za zadanie wspomagać właścicieli lokali, łącznie z inicjatywami typu występowanie z roszczeniami usuwania określonych usterek czy też określonej wady budowlanej. Ponadto administracja zajmuje się zlecaniem i nadzorowaniem windykacji nieuiszczanych należności na poczet wspólnoty. W przypadku zadań administracji rzecz jest o kontrolnych zleceniach technicznych lub okresowych przeglądach nieruchomości oraz urządzeń, które stanowią jej wyposażenia techniczne, a to zgodnie z wymaganiem prawa budowlanego.

– Prowadzimy księgę obiektu budowlanego, odpowiadamy też za prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, czego wymagają przepisy prawa budowlanego – mówi jeden z rzeczników administracji. – Dokonujemy również wszelkich rozliczeń wspólnoty poprzez operowanie rachunkami bankowymi umożliwiającymi internetowy dostęp bierny i aktywny dla zarządu wspólnoty. Rozliczamy na przykład dostawy mediów, w tym też zużycia indywidualne.