Termowizja Warszawa

Termowizja jest metodą badawczą. Zajmuje się badaniem promieniowania podczerwonego. Metoda ta pozwala na zdiagnozowanie miejsc pod kątem bieżącego problemu lub problemu, który dopiero może wystąpić. Obecnie ta metoda wykrywa wady techniczne badanych obiektów i urządzeń. Metoda dostępna w wielu miejscach w Polsce, w tym również w Warszawie. Na terenie Bielska-Białej polecamy usługi termowizyjne firmy LJ Serwis.

Na usługę termowizyjną składa się kontrola stanu izolacji termicznej budynków, badanie jakości osadzenia okien i drzwi, lokalizacja mostków cieplnych, zawilgoceń, wykrywanie usterek C.O., CWU, badanie produktów oraz elementów produkcyjnych, badanie ogrzewania podłogowego, badanie szczelności chłodni przemysłowych, badanie jakości pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń tj. silników, pomp, agregatów, sprężarek, wentylatorów, pracy łożysk, diagnostyka instalacji elektrycznych, transformatorów, uszkodzonych złączy w rozdzielniach, tablicach bezpiecznikowych, gniazdach, identyfikacja miejsc strat energii, badania stanu izolacji: kotłów, turbin, rurociągów, elektrofiltrów, kanałów spalin, kominów żelbetowych i stalowych, sieci ciepłowniczych napowietrznych i podziemnych.