Zarządzanie nieruchomościami Warszawa

Zarządzaniem nieruchomościami zajmują się również biura nieruchomości, ale dopiero w jednym z takich biur dowiedziałem się od obsługującej biuro właścicielki, czym tak na prawdę jest zarządzanie nieruchomościami.

– Owszem, my też zajmujemy się nieruchomościami, ale zależy co pan ma na myśli mówiąc o tym, bo w naszym przypadku zarządzanie nieruchomościami oznacza pewną pieczę nad obrotem, czyli zajmujemy się ściśle sprzedażą nieruchomości. Klient przychodzi i mówi, aby mu sprzedać dom lub działkę i my staramy się to zrobić. Natomiast mam kontakt z takimi zarządzającymi, którzy zajmują się na przykład wszelkimi rozliczeniami wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ na przykład operuje rachunkami bankowymi umożliwiającymi internetowy dostęp. Zarządca nieruchomości rozlicza zużycia mediów indywidualnie, prowadzi prace rozliczeniowe, dba o dostawy mediów.

Zarządca nieruchomości przygotowując projekty planów gospodarczych i korekt tego planu – dowiadujemy się w internecie. – Uzyskuje wpierw odpowiednie akceptacje zarządu wspólnoty; ma za zadanie przygotować, zwołać i sprawnie prowadzić zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz organizować i przeprowadzać w imieniu zarządu w razie potrzeby głosowania nad uchwałami. Zarządca nieruchomości przygotowuje też wszelkie umowy pozwalające na utrzymywanie nieruchomości i nadzorowanie ich realizacji.