Ślusarz Warszawa

Wiele firm ślusarskich pojawiło się na nowym rynku po roku 1990, zatrudniając osoby z doświadczeniem ślusarskim, jak również ślusarsko – tokarskim. W nowych warunkach, nowy wolny rynek proponował nagle jednostce gospodarczej zbyt produkowanych wyrobów na zasadzie współpracy krótko i długoterminowej, a także zbyt pojedynczych wyrobów zamawianych na specjalne życzenie konsumenta. Pojawiło się wówczas w Warszawie wiele bardzo małych zakładów świadczących wąską i wyspecjalizowaną grupę usług z dziedziny na przykład obróbki skrawaniem. Wiele z tych zakładów dawno nie istnieje, ponieważ utonęły pod ciężarem fiskalno – kapitałowym. Te które utrzymywały się na powierzchni, były podtrzymywane przez pomniejsze zamówienia, ale zamówienia sukcesywne, co pozwalało zakładowi przetrwać nawet z chwilowymi przestojami. Natomiast w tej grupie były i takie, którym dopisało szczęście – wyrobiona naprędce marka i operatywność właścicieli pozwoliły złapać konkretny wiatr w żagle dzięki nawiązanej współpracy z dużymi kontrahentami, która po czasie przerodziła się we współprace sukcesywną. Nieliczne z wymienionych firm zaczęły świadczyć usługi na coraz większą skalę. W firmach tych z czasem obrabiarki konwencjonalne zastąpiły nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie CNC, którymi posługują się do dziś.