Ekspertyza budowlana Warszawa

Ekspertyza budowlana w Warszawie, jak i na terenie całego kraju, jest szerokim tematem. Wiele słyszy się o ekspertyzach starych zabudowań, weryfikujących to, czy budynek nadaje się do mieszkania. Ekspertyzy dokonywane są również po pożarach i wybuchach gazu, a to również w kontekście zdolności budynku do eksploatacji i zamieszkania. Wszelkiego rodzaju rozbudowy starszych zabudowań wiążą się z wykonywaniem ekspertyz budowlanych.

Często, jeśli nie najczęściej ostatnio, wszelkie ekspertyzy budowlane wiążą się z prywatnymi budowami. Otóż wszelkiego typu kredytowanie udzielane jest na podstawie ekspertyz. I tak w ten sposób odbywa się kredytowanie. Kredyty udzielane na budowę prywatną trafiają na konto inwestora w trzech transzach. Ukończenie każdego z etapów budowy wieńczone jest ekspertyzą budowlaną zlecaną przez bank. Jeśli ekspertyza ocenia stan budowy pozytywnie, wówczas inwestor otrzymuje kolejna transzę kredytu. W przypadku domu jednorodzinnego kredytowanie opiewa na trzy transze, a co za tym idzie trzy ekspertyzy. Natomiast inaczej jest w przypadku ekspertyzy budowlanej ostatniej, dokonywanej przez Nadzór Budowlany. Kierownik budowy zdaje całą dokumentację, którą weryfikuje wspomniana instytucja.