Certyfikat energetyczny Warszawa

Wprowadzenie certyfikatów umożliwia ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Charakterystyka energetyczna budynku jest opisywana przez odpowiednią dokumentacje, nazywaną certyfikatem energetycznym. Certyfikat energetyczny to dokument określający jakość budynku czy mieszkania przez pryzmat zużywanej energii. Z zużycia energii wynikają, jak każdy dobrze wie, ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Sam proces certyfikacji oznacza zmniejszanie wydatków na eksploatację wybranego budynku, a w perspektywie dłuższej wpływa na globalne zmniejszanie zużycia energii, tym samym ograniczana jest emisja gazów cieplarnianych.

Dla certyfikatów energetycznych wiążące są odpowiednie przepisy. Odnajdziemy w tej sprawie na przykład Dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.. W świetle wymienionych, certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący. Wymienione wynika również jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy.